GDPR-Rådgivning

GDPR-Rådgivning2018-09-19T20:23:45+00:00

Vi rådgiver om både GDPR og IT sikkerhed.

Rådgivning om GDPR

Vores tilbud om GDPR-support (hotline) er en hjælp til at sikre at EU’s Persondataforordning (GDPR) bliver overholdt. DP Service tilbyder en årlig gennemgang af om EU forordningens ca. 60 obligatoriske punkter og ledelsesaktiviteter bliver overholdt.

Vi gennemgår:
1. De tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal beskytte jeres kunders og medarbejderes persondata
2. Om persondatabehandlinger er tilstrækkeligt beskrevet
3. Om databehandlingsaftaler forefindes og opfylder de gældende krav
4. Kontrollerer om virksomhedens dokumentation er fyldestgørende
5. Opfølgning på egenkontrol og -aktiviteter

For alle punkter, hvor forordningens krav ikke bliver opfyldt får virksomheden forslag til handlinger, der bør iværksættes. Besøget af vores GDPR-konsulent og audit tager ca. 2 timer.

Metode

Hands-On workshop på 3 timer

Resultat

-Man får styr på håndtering af virksomhedens persondata

-Workshoppen giver jer et overblik over principperne i persondata-forordningen – Forstå og afprøv hvad der skal til for at blive compliant gennem praktiske øvelser.

Arbejde med egne dokumenter og den dokumentation jeres virksomhed skal anvende for at opfylde persondataforordningens krav.

Metode

Besøg i virksomheden af 1-2 dage, hvor man systematisk gennemgår håndteringen af persondata og virksomhedens GDPR aktiviteter.

Resultat -> Rapport + gennemgang

– Detaljeret beskrivelse af hvilke aktiviteter der mangler for at overholde EU’s nye persondataforordning.

Metode

Besøg i virksomheden af 1-3 dage, hvor vi systematisk gennemgår håndteringen af persondata og virksomhedens organisatoriske og tekniske GDPR aktiviteter.

Resultat

-Udførlige anbefalinger og beskrivelse til virksomhedens GDPR aktiviteter der skal justeres

-Al nødvendig GDPR-dokumentation over virksomhedens samlede GDPR aktiviteter

-Samlet dokumentation af virksomhedens processer til Datatilsynet, herunder;

 • Introduktion, ejerforhold, Checkliste og egen kontrol , Dataflow , Databehandlinger, Udførelse og udarbejdelse af databehandlinger , Databehandlingsaftaler, Evt. databehandleraftaler til samarbejdspartnere , Politikker, privatlivspolitik, SoMe og IT. Samtykke dokumenter, gennemgang af samtykketekster / -formular for medarbejdere og kunder. Interne procedurer i forhold til registreredes rettigheder, IT-Sikkerhed, Check og gennemgang af procedurer ved sikkerhedsnedbrud, scenarier og roller, HR-håndbog, gennemgang af håndbøger og udkast til privatlivspolitik og social mediepolitik , Uddannelsesplan

Formål

Få tryghed i GDPR og uventede sikkerhedskrav. Et årlig besøg i virksomheden, vi gennemgår organisatorisk og tekniske processer igennem i forhold til GDPR-lovgivningen.

I får -> Tryghed, hjælp og support

 • En hotline, ringe + skrive.
 • På de årlige besøg gennemgås den løbende risiko-vurderinger i virksomheder og opfølgning på GDPR aktiviteter
 • Kontrol og revision af informations- og sikkerheds-systemer og processer. Er den nødvendige databeskyttelse implementeret?
 • Skulle der være huller får I konkrete forslag og anbefalinger til handlinger der kan iværksættes
 • Kontrol af dataoverførsel til 3. lande
 • Støtte i tilfælde af datakrænkelser
 • Støtter ved databrud
 • Kontrol af virksomhedens samlede GDPR dokumentation
 • En gennemgang af om persondatabehandlinger er tilstrækkeligt beskrevet
 • Er databehandlingsaftaler indhentet og opfylder de GDPR krav
 • Løbende relevant opdatering på GDPR og IT-sikkerhed (mail)
 • På det årlige besøg holder vi jer opdateret på GDPR, uddelte bøder og sager

Metode

GDPR-coaching på timebasis

Resultat

2-3 timers møde, hvor tekniske, juridiske og faglige problemstillinger til GDPR, projekt og implementering

Referat med anbefalinger og konklusioner

Vi er et erfarent team af dedikerede IT eksperter 

Vi kommer for at hjælpe jer, uanset hvor i landet I er placeret.

Kontakt os i dag