Vi rådgiver om GDPR.

Rådgivning om GDPR

Vores tilbud om GDPR-support (hotline) er en hjælp til at sikre at EU’s Persondataforordning (GDPR) bliver overholdt. DP Service tilbyder en årlig gennemgang af om EU forordningens ca. 60 obligatoriske punkter og ledelsesaktiviteter bliver overholdt.

Vi gennemgår:
1. De tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal beskytte jeres kunders og medarbejderes persondata
2. Om persondatabehandlinger er tilstrækkeligt beskrevet
3. Om databehandlingsaftaler forefindes og opfylder de gældende krav
4. Kontrollerer om virksomhedens dokumentation er fyldestgørende
5. Opfølgning på egenkontrol- og aktiviteter

For alle punkter, hvor forordningens krav ikke bliver opfyldt får virksomheden forslag til handlinger, der bør iværksættes. Besøget af vores GDPR-konsulent og audit tager ca. 2 timer.

Metode

 • Hands-On workshop på 3 timer

Resultat

 • Man får styr på håndtering af virksomhedens persondata
 • Workshoppen giver Jer et overblik over principperne i Persondataforordningen
 • Forstå og afprøv hvad der skal til for at blive compliant gennem praktiske øvelser.
 • Arbejde med egne dokumenter og den dokumentation Jeres virksomhed skal anvende for at opfylde Persondataforordningen.

Metode

 • Besøg i virksomheden af 1-2 dage, hvor vi sammen systematisk gennemgår håndteringen af persondata og virksomhedens GDPR aktiviteter.

Resultat

 • Detaljeret beskrivelse af hvilke aktiviteter I mangler for at overholde EU’s nye persondataforordning.

Metode

 • Besøg i virksomheden af 1-3 dage, hvor vi systematisk gennemgår håndteringen af persondata og virksomhedens organisatoriske og tekniske GDPR aktiviteter.

Resultat

 • Udførlige anbefalinger og beskrivelse til virksomhedens GDPR aktiviteter der skal justeres
 • Al nødvendig GDPR-dokumentation over virksomhedens samlede GDPR aktiviteter
 • Samlet dokumentation af virksomhedens processer til Datatilsynet

Formål

 • Få tryghed i GDPR og uventede sikkerhedskrav. Et årligt besøg i virksomheden, hvor vi gennemgår organisatorisk og tekniske processer i forhold til GDPR-lovgivningen.

Resultat

 • En hotline til DP Service
 • På de årlige besøg foretages der en risikovurdering i Jeres virksomhed
 • Opfølgning på GDPR aktiviteter
 • Kontrol og revision af informations- og sikkerhedssystemer- og processer. Er den nødvendige databeskyttelse implementeret?
 • Skulle der være huller, får I konkrete forslag og anbefalinger til handlinger, der kan iværksættes
 • Kontrol af dataoverførsel til 3. lande
 • Støtte i tilfælde af datakrænkelser
 • Støtte ved databrud
 • Kontrol af virksomhedens samlede GDPR dokumentation
 • En gennemgang af om persondatabehandlinger er tilstrækkeligt beskrevet
 • Er databehandlingsaftaler indhentet og opfylder de GDPR krav
 • Løbende relevant opdatering på GDPR og IT-sikkerhed

Metode

 • GDPR-coaching på timebasis

Resultat

 • Min. 2 timers møde, hvor Jeres spørgsmål og tekniske, juridiske og faglige problemstillinger til GDPR gennemgås
 • Skriftligt referat med anbefalinger og konklusioner
KONTAKT DP SERVICE