Hvad

Vi hjælper mindre og mellemstore virksomheder.

Alle virksomheder er omfattet af den nye persondataforordning, idet enhver form for håndtering af oplysninger om personer (kunder/leverandører) og medarbejdere skal sikres. Vores serviceydelser er tilrettet, så alle kan få råd og vejledning.  Vi tilbyder:

 1. Handleplaner og vejledninger, typisk 1-2 dages varighed. Her får I teknisk og organisatorisk overblik over alle jeres GDPR aktiviteter. Og hvad der skal igangsættes for at overholde EU’s nye persondataforordning
 2. Workshop, typisk 3 timer. Gennemgang af EU forordningen, øvelser og hjælp til at udfylde jeres grundlæggende dokumentation.
 3. Fyraftensmøde, typisk 1½ time. Generel gennemgang af EU forordningen og svar på kritiske spørgsmål.
 4. GDPR-hotline. Løbende teknisk, juridisk og faglig support til jeres GDPR projekt og implementering.

Vores pris er altid fast og gennemskuelig.

Handleplan

Den samlede persondataforordning består af mere end 150 punkter og afhængigt af virksomheden kan det skæres ned til nogle færre obligatoriske punkter, der er nemmere at  håndtere. For hvert punkt skal der fremlægges dokumentation og I skal kunne bevise, at I løbende, også efter den 25. maj 2018, er i overensstemmelse med persondataforordningen. Få svar på 4 vigtige hovedområder, hvor der er krav om dokumentation og bevis:

 • Hvilke ledelsesmæssige retningslinjer og politikker skal der udarbejdes?
 • Hvad skal kunderne informeres om?
 • Hvordan skal man forholde sig til leverandører og centrale IT systemer?
 • Hvilke krav stilles der i forhold til håndtering af medarbejderne?

Kunder

Hvad og hvordan skal kunderne informeres omkring jeres behandling af persondata.

Leverandører

Hvordan skal man forholde sig til eksterne databehandlere og IT systemer.

Ledelsen

Hvilke ledelsesmæssige retningslinjer og politikker skal udarbejdes.

Medarbejdere

Hvilke krav stilles der i forhold til håndtering af medarbejedere.

Vi kan tilbyde jer en fast pris for vores koncept, hvor i får udarbejdet en plan for, hvordan I kan overholde de nye krav. Herunder følger en liste af, hvad ellers indgår i konceptet, som skal gøre jer klar til d. 25. maj 2018:

 1. Et indledende møde af 2 – 3 timers varighed, hvor jeres nuværende håndtering af privatlivsdata bliver kortlagt op imod EU forordningen. Under mødet får I også konkret viden om persondataforordningen
 2. Analysen identificerer de huller (gaps), der skal lukkes. I får en handleplan med anbefalinger til aktiviteter, der skal indføres inden den 25. maj 2018
 3. Opfølgningsbesøg, udføres umiddelbart efter den 25. maj 2018

Workshops

GDPR-Workshops giver deltagerne en introduktion til selve EU-forordningen og de grundlæggende regler og rammer. De nye hensyn, som behandling af persondata indebærer samt operationelle anvisninger til, hvad man skal gøre for at leve op til forordningens krav.

Programmet for workshoppen er en blanding af faglige input samt praktiske øvelser, hvor den enkelte virksomhedsejer kan sætte sin egen situation i fokus.

Fyraftensmøder

GDPR-gå-hjem-møde, 1½ time. Det giver deltagerne en introduktion til GDPR-forordningen og svar på kritiske spørgsmål. Virksomheden får svar på hvad det indebærer og hvilke grundlæggende krav man skal opfylde i sin behandling af persondata samt operationelle anvisninger til, hvad man skal gøre for at leve op til forordningens krav.