Hvordan

Vi rådgiver om både GDPR og IT sikkerhed.

Rådgivning om IT sikkerhed

Vi formulerer it-sikkerhedsstrategi og bistår med implementeringen af it-sikkerhedspolitikker, alt baseret på virksomhedens forretningsbehov, gennemførlighed og potentiel risiko.

Vi har erfaring med at levere professionelle serviceydelser og konsulentydelser i forbindelse med implementering af en række forskellige sikkerhedspolitikker, principper og retningslinjer. Vi rådgiver vores kunder om den rigtige tilgang til at tackle specifikke udfordringer inden for deres organisation.

Rådgivning om GDPR

Vores tilbud om GDPR-support (hotline) er en hjælp til at sikre at EU’s Persondataforordning (GDPR) bliver overholdt. DP Service tilbyder en årlig gennemgang af om EU Forordningens ca. 60 obligatoriske punkter og ledelsesaktiviteter bliver overholdt. Vi gennemgår:

1. De tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal beskytte jeres kunders og medarbejderes persondata
2. Om persondatabehandlinger er tilstrækkeligt beskrevet
3. Om databehandlingsaftaler forefindes og opfylder de gældende krav
4. Kontrollerer om virksomhedens dokumentation er fyldestgørende
5. Opfølgning på egenkontrol og -aktiviteter

For alle punkter, hvor forordningens krav ikke bliver opfyldt får virksomheden forslag til handlinger, der bør iværksættes. Besøget af vores GDPR-konsulent og audit tager ca. 2 timer.